Berättelser under träd

Att slå sig ner under eller nära ett träd känns självklart och något människor gjort i alla tider. Det är som om trädet skänker oss trygghet och ro. Trädet bjuder på skugga mot den gassande solen eller skydd mot ett lätt duggregn.
Vi lyssnar till suset bland grenarna och kommer till ro. I många fall har trädet stått på sin plats under långa tider och gömmer på många berättelser och upplevelser.

Solsken genom trädkronor
Fotograf Marko Milivojevic

Det började 2001 då Svend Erik Engh, då medlem i berättarakademin, samlade en publik under boken i Kongens Have i Köpenhamn och berättade. Sedan 2006 besöker Berättarakademin vackra träd i Skåne och på Själland och genomför berättarföreställningar.

Låna oss ert bästa träd så kommer vi och berättar! 

Som tack ger vi trädet en present.

Fotograf Ulla Linder