BRAK -Berättarakademin

BRAK är en svensk-dansk förening av professionella berättare.
Tillsammans har vi mer än 100 års erfarenhet och mängder av berättelser, redo att berättas nu.

  • Vi genomför berättarrazzior, ett begrepp och en metod utarbetad av BRAK. Oftast på skolor från förskoleklass till gymnasiet. Vi har berättelser för alla åldrar.
  • Vi anordnar Lögn eller Sanning-föreställningar där vi utmanar publiken att försöka avslöja oss.
  • Vi hävdar att alla kan berätta! Därför delar vi gärna med oss av våra erfarenheter och kan medverka på personalmöten, kurser eller fortbildningsdagar. En workshop på ett par timmar till kurser på en eller flera dagar,
  • Låna oss ett träd och vi kommer och berättar under det. Som tack ger vi trädet en gåva.
  • Vi är öppna för nya utmaningar. Har du en idé, tveka inte att kontakta oss.