Berättarrazzior

Det knackar på klassrumsdörren. En främmande människa sticker in huvudet och säger att hen vill berätta en historia. Va! Mitt under lektionen! Eleverna sneglar på sin lärare som verkar tycka att det är en bra idé. Tio minuter senare avslutas berättelsen. Eleverna som en efter en dragits in i berättelsens värld kommer snart tillbaka till verkligheten. Berättaren lämnar en förundrad klass efter sig och försvinner lika fort som hen kom. Senare under dagen knackar det igen, en annan berättare kliver in. På rasten sprids nyheten att flera klasser har fått besök. Alla klasser har hört olika berättelser. Berättelserna återberättas och hela skolan bubblar av berättarglädje. 

Kristina knackar på en dörr
Fotograf Sara Arambula

En berättarrazzia är ett överraskande nedslag i elevernas skolvardag. Där får de möta konstformen muntligt berättande. Ingen behöver åka buss, eller flytta stolar. 

Razzian passar från förskoleklass till gymnasiet, Vi anpassar berättelserna efter ålder.

Under en dag som lärarna vet om, men inte eleverna, kommer det att knacka tre gånger på klassrumsdörren. Vid varje tillfälle kommer en ny berättare med en ny berättelse. Om razzian bekostas av Skapande skolamedel: två berättelser och en berättarövning.

I berättarrazzian ingår även en workshop i muntligt berättande för er lärare. Där förbereds ni på själva razzian, dessutom får ni med er massor av inspiration, övningar och verktyg som ni sedan efter eget pedagogiskt gottfinnande kan använda er av direkt i er lärarvardag. 

Vi hinner med upp till 14 klasser/dag.

Muntligt berättande har en naturlig plats i undervisningen. Som ett pedagogiskt redskap för pedagogen och som en livsviktig färdighet för eleven. Berättelsen är bland annat identitetsstärkande, normspridande och en demokratisk rättighet.
Det muntliga berättandet har stöd i Lgr 11 och Barnkonventionen.

”Människans minne är gjort för att
komma ihåg berättelser.
Berättelserna hjälper oss att få vår
kunskap att hänga samman.”
Peter Gärdenfors
 professor i Kognitionsvetenskap.

”Efter workshopen med BRAK har jag använt berättandet mer och mer medvetet i min undervisning.
Anders, lärare i Öllsjö

”Det var häftigt när berättarna bara plötsligt dök upp i klassrummet.”
Ebba åk5 Nyvångskolan

”Jag fick bilder i huvudet när de berättade,”
Nils åk3 Nyvångsskolan

”Under de 5 år som jag har jobbat med Skapande skola är det inget annat arrangemang som fått så genuint positiv respons som BRAKs berättarrazzior.”
Susanne Bondesson, kultursamordnare

Är en berättarrazzia inte vad ni efterfrågar just nu? Naturligtvis är vi öppna för andra lösningar enligt era önskemål.
Berättarövningar med klasser. Berättande som del i ett tema, exempelvis berättande-bild, berättande-historiska händelser, berättande-nyhetsförmedling.